ALLMÄNNA KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR

  1. TILLÄMPLIGHET OCH DEFINITIONER

Kunden omfattas av konsumentköplagen (1990:932). Vid motstridigheter ska konsumentköplagstiftningen tvingande bestämmelser ha företräde framför Avtalet.

Handlar Kunden i egenskap av företag gäller bestämmelser i Köplag (1990:931) för det som ej tas upp i Avtalet.

Gällande FLORA BUTIK hantering av personuppgifter gäller Dataskyddsförordningen (GDPR).

  1. LEVERANS

Kunden har fullt ansvar för att mottagaruppgifterna är fullständiga och korrekta. Eventuella felleveranser som beror på felaktig mottagaradress ersätts ej. Utöver korrekta mottagaruppgifter ska portkod anges. Om portkod ej anges räknas detta som en ofullständig adress. Vid det fall portöppning sker genom att en ska ringa på ett namn eller lägenhetsnummer ska detta istället anges. Om inget svar ges vid påringning ses det som att mottagaren ej kunde ta emot varan enligt nedan.

FLORA BUTIK kontaktar mottagaren före leverans för att säkerställa att Kunden är hemma. Om Kunden inte är hemma kan Blossomia och Kunden i samförstånd avtala om att leverans ändå ska ske. Skulle leverans ske och mottagaren eller annan av mottagaren angiven part inte kan ta emot varan ska leveransen återgå. Avgift för en ny leverans tillkommer.

FLORA BUTIK kan inte garantera leveranser vid exakta tider. Normalt sker leveranser vardagar kl. 18-21 och lördagar kl. 18-21. Vid speciella högtider såsom exempelvis Alla hjärtans dag eller Julafton har FLORA BUTIK utökade leveranstider.

  1. ORDERBEKRÄFTELSE

Kunden får en orderbekräftelse på den angivna e-postadressen när ordern är slutförd på florabutik.se. Vid fall där Kunden upptäcker att mottagaruppgifterna inte stämmer ska Kunden kontakta kundservice för att få dessa uppgifter rättade. På florabutik.se finns kontaktuppgifter till kundservice.

  1. PRODUKTER

FLORA BUTIK sortiment innehåller blommor och tillvalsprodukter som finns tillgängligt i lager, dock kan utbudet kan variera från dag till dag. I de fall FLORA BUTIK inte har en specifik blomma eller produkt äger FLORA BUTIK rätt att ersätta varan med en likvärdig produkt. Detta innebär att ändringar i beställning kan göras så länge ändringen fortfarande följer samma färg och form och ej på annat sätt avviker från vad som beställts. FLORA BUTIK gör alltid sitt yttersta för att motsvara den beställda produkten.

  1. PRODUKTBILDER

Produkter som tillhandahålls av FLORA BUTIK presenteras i bild på bl.a. florabutik.se. FLORA BUTIK strävar efter att den beställda varan ska vara så lik produktbilden som möjligt. De blommor som fotograferas visar hur blomman ser ut under den största delen av levnadstiden. Det kan således innebära att den levererade blomman initialt inte motsvarar produktbilden eftersom blomman exempelvis kan vara mer knoppig än bilden visar. Bilderna ska ses som exempel på hur produkten kan uppfattas och kommer se ut men det är ej de exakta blommorna på produktbilden som levereras varför avvikelser är förekommande.

  1. ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

FLORA BUTIK arbetar med färska blommor som vanligen har en begränsad livslängd. Dessa blommor är mycket känsliga och kan påverkas av exempelvis transporter, beröring eller vid direkt kontakt med blommorna. Utseendet kan vid slutförd leverans därför variera.

Har Kunden fått en levererad blomma som av någon anledning inte är inom ramen för vad kunden anser är godtagbart ska Kunden omedelbart höra av sig till FLORA BUTIK kundservice för att ange felet tillsammans med bifogade bilder.

Blommor är en färskvara, dvs. en typ av vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller därför inte ångerrätt för denna vara. Reklamationsrätten är begränsad till blommornas livslängd då blommor är en färskvara.

För att kunna bibehålla och ha kvar sina blommor i gott, estetiskt tilltalande skick under så lång tid som FLORA BUTIK anvisar skickar Blossomia alltid med skötselråd som ska följas. Vid frågor om skötselråden ska Blossomias kundservice kontaktas.

  1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

FLORA BUTIK, reg nummer 8110110742 Sverige, är personuppgiftsansvarig.

FLORA BUTIK ska iaktta Dataskyddsförordningen (GDPR) vid behandlingen av personuppgifter och behandla personuppgifterna på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till Kunden.

Uppgifter som lämnas till FLORA BUTIK vid beställningar över internet behandlas och lagras av FLORA BUTIK för att kunna utföra den beställda tjänsten samt för fakturering- och bokföringsändamål. Vid beställningar lagras, förutom de uppgifter som lämnas av Kunden, även IP-nummer och tid för beställningen (ordertid).

Vid utförandet av den beställda tjänsten kommer Kundens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, postadress och e-postadress) att lämnas till utförande bud som är ansluten till FLORA BUTIK så att utförande bud kan komma i kontakt med Kunden vid leverans. FLORA BUTIK lämnar i övrigt inte ut eller säljer vidare personuppgifter till tredje man om det inte är nödvändigt för att fullgöra tjänsten eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller beslut.

Behandling och lagring av Kundens personuppgifter är nödvändig för att FLORA BUTIK ska kunna utföra den beställda tjänsten, möjliggöra kundservice och ge relevant information om anpassade erbjudanden.

Genom att göra en beställning av en tjänst och genom registreringen av kunduppgifter i samband därmed, samtycker Kunden till att FLORA BUTIK behandlar uppgifterna för det ändamål som anges här.

Kundens personuppgifter lagras så länge behov finns för att uppfylla de ändamål som personuppgifterna avser. Lagringen ska alltid vara laglig. Personuppgifter lagras i högst två (2) år efter leverans av beställning.